Tiêu chuẩn Công ty & Sản phẩm

20+ công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, bao gồm hơn 4 bằng sáng chế.
Phần cứng kính SUP có hệ thống kiểm soát chất lượng và hệ thống kiểm soát môi trường rất nghiêm ngặt. Chúng tôi đã thông qua chứng nhận ISO9001: 2008 và ISO14001: 2004 trong vài năm qua.

Đối với phần cứng kính SUP , nghiên cứu phát triển công nghệ và đổi mới công nghệ luôn là thế mạnh cốt lõi của sự phát triển doanh nghiệp.
Trong 12 năm qua, chúng tôi luôn đặt đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm làm trọng tâm cho sự phát triển của công ty, nghiên cứu chuyên sâu về phần cứng kính và không ngừng tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.

Bootstrap